Waarom SJOERD voor u

Waarom SJOERD voor u2018-08-09T17:10:48+02:00
  • Waarom Sjoerd4u
Mijn klanten lopen weg2018-08-09T17:10:07+02:00

Het nakomen van afspraken wordt door klanten hoog gewaardeerd, zo blijkt ook weer uit het onlangs uitgevoerde trendonderzoek en het daaraan gespiegeld consumentenonderzoek. Toch blijkt dat in de praktijk lastiger uit te voeren dan gedacht wordt.

Hebt u precies in beeld welke afspraken met klanten zijn gemaakt en wat die afspraken inhouden? En kunt u dat ook van uw collega’s inzien wanneer u met meerdere personen werkt? Wordt u op tijd geattendeerd om met de werkzaamheden die horen bij deze afspraken te moeten starten? Weet u hoeveel tijd de diverse werkzaamheden in beslag nemen?

En welke afspraken maakt u eigenlijk met uw klanten? Een afspraak voor een bezoek op kantoor of op locatie is heel concreet qua dag en tijd en staat meestal ook in een (digitale) agenda. De afspraak of toezegging om uw klant op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen of periodiek de afdekking van zijn risico’s opnieuw te beoordelen, wordt al een stuk lastiger. Toch kunnen deze wel essentieel zijn in het kader van de dienstverlening die u hebt afgesproken met uw klanten en waar zij misschien ook wel voor betalen. Des te belangrijker om te waarborgen dat deze afspraken worden nagekomen.

Heeft u ook moeite met het nakomen van alle gemaakte afspraken en gedane toezeggingen? Informeer dan hoe Sjoerd4u u daarmee verder helpt.

Informatie of demo aanvragen
Mijn adviezen kosten teveel tijd2018-08-09T20:37:27+02:00

Het opstellen van een advies is de kern van het adviseur zijn. Naast klantkennis en vakkennis is het nodig om informatie te verzamelen over de huidige situatie, de aanwezige risico’s, in het verleden geadviseerde dekkingen en condities waaronder deze tot stand zijn gekomen. Alleen op basis van een compleet beeld komen uw advieskwaliteiten het beste tot zijn recht.

Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het verzamelen van deze informatie? En op hoeveel verschillende plaatsen moet u deze informatie opzoeken? Hoe weet u welke informatie het meest recent of betrouwbaar is?

In de praktijk zien we vaak dat in een landschap met meerdere applicaties de samenhang niet duidelijk is en het overzicht ontbreekt. Hierdoor kost het veel tijd om de benodigde informatie te verzamelen en de betrouwbaarheid ervan vast te stellen. Herkent u dit? Sjoerd4u zorgt voor een centraal klant- en risicobeeld en verbindt waar nodig verschillende applicaties om dat beeld te verrijken. Vraag vandaag nog meer informatie of een demo aan.

Informatie of demo aanvragen
Mijn portefeuille is niet rendabel2018-08-09T16:51:41+02:00

Ongeacht of uw dienstverlening gebaseerd is op een provisiemodel, service abonnementen of tarieven per verrichting is het belangrijk dat de werkzaamheden betaalbaar blijven voor uw klanten en rendabel voor uw onderneming. De mogelijkheden per klant moeten daarom zo goed mogelijk worden benut en het is dan belangrijk om snel inzicht te hebben in wat die mogelijkheden bij iedere klant zijn.

Kunt u per klant in een oogopslag zien welke risico’s de klant mee te maken heeft, ongeacht of ze verzekerd zijn?  Heeft u zicht op de dienstverlening die een klant afneemt en welke mogelijkheden u heeft voor cross- of up-selling? Kunt u selecties maken van klantgroepen die u daarvoor wilt benaderen?

Veel applicaties waarin de klantinformatie is opgeslagen zijn van origine productgericht opgezet. Hierdoor is het lastig om onderscheid te maken tussen de omstandigheden van een klant en de risico’s die relevant zijn enerzijds en de mate waarin deze risico’s verzekerd zijn, dan wel gedragen kunnen worden of met preventiemaatregelen voorkomen kunnen worden anderzijds. Zeker voor het maken van hiaat-analyses is dat onderscheid wel belangrijk evenals de mogelijkheid om te kunnen selecteren op basis van iets dat ontbreekt.

Kost het u ook veel moeite om de kansen in uw portefeuille zichtbaar te maken en te benutten? Wij laten u graag zien op welke manier Sjoerd4u u daarmee kan helpen.

Informatie of demo aanvragen
We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Ok