Oprechte interesse en persoonlijke betrokkenheid

Nieuwe manieren vinden om de klant echt duurzaam aan u te binden, dat is de uitdaging. Internet heeft de markt transparanter gemaakt en ervoor gezorgd dat er voor uw klant meer te kiezen valt. Hij wordt voortdurend verleid met interessante aanbiedingen en geprikkeld om te gaan shoppen.

Persoonlijk contact en advies op maat zijn factoren waarmee u het onderscheid kunt maken en klanten weer als vanouds aan u kunt binden. In dit snelle en soms onpersoonlijke internet-tijdperk wordt juist aan waarden als oprechte interesse en persoonlijke betrokkenheid meer en meer belang gehecht.

Tijd is schaars, en uw klantenportefeuille is vaak te groot om al uw klanten persoonlijk te bezoeken. Hoe kunt u dan toch op een efficiënte manier intensief contact onderhouden met al uw klanten?

Sjoerd faciliteert duurzame klantrelaties en maakt een persoonlijke klantbenadering mogelijk voor al uw klanten. Dit gebeurt vanuit een CRM basis, dat wil zeggen dat klantrelaties centraal staan en dat de waardevolle klantinformatie die u met uw klant opbouwt aan de basis ligt voor ieder contact en bepalend is bij iedere vorm van dienstverlening.

Sjoerd helpt u om klantinformatie eenduidig en gestructureerd vast te leggen. Dit gebeurt op verschillende niveaus, waardoor zowel algemene klantkenmerken en -voorkeuren beschikbaar zijn, als ook specifieke voorkeuren die te maken hebben met een bepaald risico. De vastgelegde klantinformatie werkt vervolgens in het voordeel van de klant en dus ook in uw eigen voordeel, op het moment dat het wordt ingezet om de klant passend en proactief van dienst te zijn.

Wilt u ook investeren in persoonlijke klantrelaties? Neem contact op met Sjoerd!

>> Lees verder hoe u met Sjoerd de klant steeds net een stapje voor kunt blijven