Heeft u zicht op de comfortzone van uw klant?

Wanneer komt uw klant uit zijn comfortzone? Wanneer de omstandigheden in zijn leven dusdanig veranderen dat hij zich onzeker begint te voelen over de manier waarop zijn risico is afgedekt. Het gevolg hiervan kan zijn dat de klant zelf informatie begint te vergaren of tegen een toevallige aanbieding van een concurrent aanloopt.

Hoe houdt u de comfortzone van uw klant in de gaten? En hoe kunt u hier tijdig – het liefst proactief – op reageren?

Sjoerd helpt u de comfortzone voor al uw klanten te monitoren en u actief te attenderen op veranderingen. Maar dan wel volgens uw eigen regels. U weet zelf het best welke veranderingen van invloed zijn op de comfortzone van uw klanten en welke kenmerken bepalen of actie gewenst is. De gebeurtenissen waarop u wilt anticiperen, bepaalt u daarom zelf.

Door tijdig en proactief in contact te treden met klanten die uw raad en daad op dat moment goed kunnen gebruiken, krijgt u een positieve wisselwerking. Uw aandacht voor de klant op het juiste moment werkt als een positieve stimulans en hij zal u in het vervolg eerder informeren aangaande veranderingen.

Met Sjoerd creëert u een continu proces van het delen van informatie en het op een juiste manier gebruiken van de informatie, waardoor de klantrelatie wordt verstevigd.

Uw klantrelaties verstevigen? Neem contact op met Sjoerd!

>> Lees verder over Sjoerd als uw Personal Advisor