Beursbengel achterflap februari 2018

Klik op de afbeelding voor de PDF versie. Verschenen achterop de Beursbengel in februari 2018.

Sjoerd brengt ook risico’s in kaart. De titel van de achterflap van de Beursbengel van februari 2018. Het woord ‘ook’ in die zin houdt in dat Sjoerd meer doet dan dat. In de januari editie stond het overkoepelend klantbeeld centraal, waarmee Sjoerd adviseurs helpt om duurzame relaties met klanten aan te gaan, de interactie op te zoeken en daarin proactief op te treden.

Een adviseur die klanten inzicht verschaft in mogelijke risico’s en daar advies over geeft kan veel beter proactief optreden als de risico’s van een klant gestructureerd in kaart zijn gebracht als onderdeel van het totale klantbeeld.

In Sjoerd4u kunnen persoonlijke, zakelijke of bezitsrisico’s met relevante gegevens worden vastgelegd en gekoppeld aan de persoon of het bedrijf die in een bepaalde hoedanigheid hiermee te maken heeft. Door adviezen te koppelen aan deze risico’s is te zien welke combinatie van preventie, eigen middelen en verzekeringsoplossingen is geadviseerd en hoe dit is opgevolgd. De uiteindelijke afgesloten dekking kan via de productadministratie ook bij het risico worden vastgelegd, zodat een volledig beeld ontstaat.

Zodra een gebeurtenis zich voordoet waardoor het klant- en risicobeeld verandert, is in één oogopslag te zien welke risico’s door die gebeurtenis worden geraakt, wanneer welk advies daarover gegeven is en hoe dat is opgevolgd. Het stelt de adviseur in staat om heel gericht en persoonlijk de gevolgen van de specifieke gebeurtenis aan de klant uit te leggen en aan te geven welke adviezen en maatregelen mogelijk herzien moeten worden.

Meer weten over het volledige klant- en risicobeeld in Sjoerd4u of een demo aanvragen? Klik hier.