Beursbengel december

Tien keer dit jaar kleurde Sjoerd de achterflap van de Beursbengel. En ook volgend jaar zult u hem daar weer aantreffen. De laatste editie in 2017 is een terugblik met een aantal belangrijke conclusies. Een daarvan is dat Sjoerd inzet op ondersteuning van adviseurs, die klanten op basis van persoonlijk contact, vertrouwen en empathisch vermogen bewust maken van risico’s en hen daarover adviseren. Adviseurs die persoonlijke waarden essentieel achten en Sjoerd benutten om daar ruimte voor te behouden. Sjoerd staat daarmee in dienst van deze adviseurs en neemt hen zeer serieus.

Dat blijkt ook uit de rol die de Sjoerd adviesraad in het komende jaar gaat spelen bij de prioritering van nieuwe ontwikkelingen en de inhoudelijke afstemming van functionaliteit. Deze adviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van gebruikers van het Sjoerd platform.

Een andere belangrijke conclusie is, dat Sjoerd niet alleen bereikbaar moet zijn voor grotere kantoren, maar juist ook bedoeld is om kleine kantoren en startende adviseurs een volwaardige toepassing te bieden. Het shared services concept van het platform maakt dit mogelijk en stimuleert gebruikers daarnaast ook om kennis te delen.

Meer weten over Sjoerd? Bekijk hier het overzicht van functionaliteit.