Symposium Beursbengel 30 maart 2017

Hoe kunt u door persoonlijk contact het verschil maken en tegelijkertijd technologie optimaal gebruiken om uw processen te verbeteren? Maakt technologie de adviseur in de toekomst niet volledig overbodig?

Deze en andere vragen kwamen ter sprake in de interactieve workshop van SparklingCRM ‘Klantgericht ondernemen en de digitale paradox’ tijdens het symposium van de Beursbengel op 30 maart jl. Dit symposium met de titel ‘Risico’s van de toekomst’ werd gehouden ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de Beursbengel.

Logische keuze

Naast het feit dat de Beursbengel al zo lang een begrip is in de branche van financiële dienstverlening, zijn we sinds vorig jaar nog meer met het blad verbonden nu Sjoerd steevast op de achterflap van elke uitgave prijkt. Onze support voor dit symposium voelde dan ook als een logische keuze, de mogelijkheid om een workshop te geven als een mooie kans om in gesprek te gaan met verschillende partijen uit de branche.

Scherpe stellingen

Het verzoek was om een interactieve workshop te geven. Voor ons hield dat in dat we in gesprek wilden komen met onze deelnemers. Om dat te bewerkstelligen, hebben we drie stellingen gebruikt, die we scherp hadden neergezet. Het centrale thema van de workshop was de balans tussen het gebruik van technologische vernieuwing en menselijke interactie en dan gericht op de toekomst. Dat is overigens niet alleen een thema voor de financiële dienstverlening, we zien dat het vraagstuk in veel meer branches een rol speelt. Hoe benutten we de technologische vernieuwing zodanig dat het de kracht van de menselijke interactie versterkt? Of denken we juist dat technologische ontwikkeling de menselijke interactie straks overbodig maakt?

Onze 3 stellingen luidden als volgt:

  • “Iedere klant is met behulp van technologie (reken- en advies software) in staat om volledig self-supporting zijn eigen risico’s in te schatten en de passende maatregelen te nemen om deze te beheersen of te verzekeren”

  • “Verzekeringen zijn over vijf jaar compleet overbodig omdat de risico’s volledig via het product of dienst worden beheerst, zogenaamde embedded of build-in toepassingen”

  • “Klanten willen ook (of juist!) in de toekomst de vrije keuze houden in de manier waarop ze met hun risico’s omgaan en daarover onafhankelijk geadviseerd worden, de rol van de adviseur wordt daarmee steeds belangrijker”

Subtiele verschillen

De meningen in de zaal waren, in elk geval ten behoeve van de discussie, verdeeld. En waar de stellingen scherp neergezet waren, ging het in de gesprekken juist over de subtiele verschillen. Onder bepaalde voorwaarden en voor geselecteerde doelgroepen kun je in sommige situaties best volledig digitaal adviseren en afwikkelen, terwijl dit in andere gevallen juist niet is aan te raden.

De meerwaarde van persoonlijk advies en menselijk interactie bleef in alles de boventoon voeren. Maar we moeten onze ogen ook niet sluiten voor nieuwe technische mogelijkheden die de adviseur en de klant kunnen helpen. Als het lukt om die zodanig in te zetten dat persoonlijk advies uitvoerbaar en betaalbaar blijft, meerwaarde biedt en het proces -en daarmee de kwaliteit- bevordert, moeten we het juist omarmen en gebruiken zodat iedereen er beter van wordt.

Al met al een heel geslaagde workshop als we naar de levendigheid van de discussies kijken. Dat we vanuit de evaluaties ook nog eens beloond werden met een score van 9 op een schaal van 10 was als de kers op de taart!

Nieuwsgierig naar de sheets van de workshop? U kunt ze bekijken via het SlideShare kanaal van SparklingCRM.