Vanochtend vond de eerste bijeenkomst van de Sjoerd Adviesraad plaats. Deze Adviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van Sjoerd4u gebruikers en komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar.

Sjoerd4u is en wordt ontwikkeld ten behoeve van de financieel adviseurs die ermee werken of dat willen gaan doen. Het is daarom van groot belang om ook feedback uit deze groep te ontvangen. De Sjoerd Adviesraad is daarvoor een belangrijk adviesorgaan.

De rol van de Sjoerd Adviesraad is om input te geven aan de ontwikkelroadmap door de behoefte van deelnemers kenbaar te maken en prioriteit daarin aan te geven. Daarnaast wordt de Sjoerd Adviesraad gevraagd om ontwerpdocumenten te beoordelen en functionaliteit te toetsen voordat het wordt opgeleverd. Uiteraard waar mogelijk en waar het aansluit bij de praktijk van de betreffende financieel dienstverlener.

Deze eerste sessie stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar en het delen van de ontwikkelingen van Sjoerd4u. De deelnemers hebben waardevolle input geleverd over het gebruik van Sjoerd4u in hun dagelijkse praktijk en over zaken die wat hun betreft prioriteit behoeven. Er werd over en weer naar elkaar geluisterd en constructief meegedacht over de mogelijkheden om nog meer gemak te ervaren van het gebruik van Sjoerd4u.

De invoering van de AVG stond ook op de agenda. Sjoerd4u gaat zowel door middel van briefsjablonen als ook in de manier van vastleggen van de data de deelnemers ondersteunen bij het verwerken van de AVG vereisten in hun eigen bedrijfsvoering.

We kijken terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst en bedanken de deelnemers voor hun bijdrage.