In onze eerdere blogs heeft u al kunnen lezen over onze learnings naar aanleiding van het trendonderzoek klantgerichtheid intermediair 2018. Dit trendonderzoek, op het gebied van klantgerichtheid, hebben we samen met Adviesbureau Fred de Jong en MCH Consultancy uitgevoerd. In een blogreeks gaan we nader in op ieder van deze 10 learnings. Het vorige blog ging over het gericht inzetten van digitalisering. In deze blog gaat het over de financiële gevolgen van levensgebeurtenissen tonen.

Opvallend is dat consumenten een adviseur zoeken zodra ze een grote investering willen doen in een huis, een auto of een boot bijvoorbeeld, maar niet op het moment dat er een belangrijke gebeurtenis in hun leven zich voordoet. En dat terwijl een adviseur juist op die momenten veel toegevoegde waarde kan hebben, omdat een levensgebeurtenis vaak van invloed is op veel verschillende typen risico’s en daarmee financiële impact heeft.

Een adviseur overziet dit hele spectrum en kan de klant objectief meenemen in de analyse en het advies. Het lijkt erop dat klanten zich niet altijd bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een levensgebeurtenis. Door de communicatie uitingen in plaats van enkelvoudig op een bepaald risico of zelfs op een bepaald product in te steken, juist meer te richten op een bepaalde gebeurtenis en de gevolgen daarvan, worden consumenten bewuster gemaakt.

Als het gaat om een vakantie, dan weten de meeste mensen wel dat daar risico’s aan verbonden zijn, zoals diefstal van bagage, een ongeval of ziek worden op reis. Het is vrij algemeen bekend dat deze risico’s afgedekt kunnen worden met een reisverzekering. Vaak is ook wel bekend dat de risico’s van ongeval en ziekte groter zijn bij bijvoorbeeld wintersport en dat de verzekering daarop moet worden afgestemd. De samenloop tussen reis- en zorgverzekering in dit specifieke voorbeeld maken het geheel al iets complexer en lastiger te overzien.

Met de juiste vragen en voorbeelden komt het inzicht

In het geval van samenwonen zijn er ten opzichte van op vakantie gaan veel meer aspecten die meespelen. Uiteraard is er sprake van risico’s die eerder individueel waren en nu gemeenschappelijk zijn, waardoor ook het afdekken ervan via een gezamenlijke voorziening kan worden geregeld. Samenwonen is echter in de praktijk veel meer dan een fysieke verplaatsing van één of twee personen, het gaat vaak om een hele nieuwe levensfase en het gezamenlijk maken van plannen en aangaan van verplichtingen. Hoe is het onderling geregeld, welke afspraken zijn er gemaakt, hoe steun je elkaar en ook, hoe ga je eventueel weer uit elkaar. Dit zijn allemaal vragen die actueel kunnen zijn, maar waar niet iedereen altijd bij stil zal staan.

Een adviseur kan hier een waardevolle rol spelen door de juiste vragen te stellen en uitleg te geven. Door duidelijke voorbeelden te beschrijven en een advies op te stellen, krijgen de personen in kwestie meer inzicht in hun eigen situatie, waardoor ze beter keuzes kunnen maken over hoe ze daar mee om willen gaan.

Breng ook situaties ‘ver van mijn bed’ dichtbij

Tot nu toe zijn de genoemde voorbeelden situaties waarvan al vast staat dat ze zich voordoen. Mensen boeken een vakantie en gaan samenwonen op een bepaald moment. Het is belangrijk dat ze op het moment dat het zich voordoet weten waar ze terecht kunnen voor advies, maar de gebeurtenis zelf hoeft geen nadere toelichting. Anders is het bij situaties in het leven, die zich zouden kunnen voordoen, maar waarbij het niet zeker is dat het ooit gebeurt en waarbij het vaak ook geen bewuste keuze is. Denk hierbij aan overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, mantelzorger worden of uit elkaar gaan. Geen situaties waar we graag bij stil staan, laat staan willen nadenken over de mogelijke gevolgen, terwijl die juist heel divers en complex kunnen zijn.

Adviseur brengt het gesprek op gang

Mogelijk is juist dat een reden, dat het te complex is om te overzien. Des te meer reden om het gesprek erover op gang te brengen. Het is juist de kwaliteit van een adviseur om ook dergelijke situaties duidelijk te schetsen en de mogelijke gevolgen ervan in kaart te brengen. In elk geval zodanig dat klanten zich bewust zijn van wat er zou kunnen gebeuren en welke keuzes ze op voorhand daarvoor kunnen maken. En dan bedoelen we niet noodzakelijk het afsluiten van een verzekering. Het kan ook gaan om bepaalde keuzes die men graag op papier zou willen vastleggen, informatie die met de eigen omgeving gedeeld wordt of geld dat voor een bepaald doel opzij wordt gezet. Vaak geeft het rust om erover nagedacht te hebben en te weten wat wel en niet geregeld is.

Uiteraard speelt dit niet alleen in de persoonlijke sfeer. Ook zakelijke relaties hebben te maken met gebeurtenissen, zoals bedrijfsopvolging, teruglopende resultaten of faillissement, fraude, cybercrime, conflicten, etc.

SJOERD ondersteunt adviseurs op verschillende manieren. Vanuit de Event Driven marketing gedachte kunnen levensgebeurtenissen als events worden benoemd, die al dan niet relevant zijn voor personen of bedrijven. Via eventcampagnes kunnen klanten worden geïnformeerd over bepaalde onderwerpen en kan de reactie gericht worden opgevolgd.

SJOERD helpt de adviseur bij het risicomanagement

Daarnaast ligt de focus in SJOERD op het risico en niet op de oplossing. Bovendien kan een advies zowel preventiemaatregelen, als ook eigen behoud adviezen en daarnaast verzekeringsoplossingen inhouden. Al deze adviezen kunnen in Sjoerd worden vastgelegd en worden gekoppeld aan de in kaart gebrachte risico’s, zodat steeds voor iedereen inzichtelijk is wat er is geïnventariseerd, hoe dat met de klant is besproken, welke adviezen zijn gegeven en hoe de klant deze heeft opgevolgd.

Met SJOERD houdt u zicht op de levensgebeurtenissen en risico’s van uw klanten en legt u de basis voor een goed advies!

Vraag het kennisdocument aan

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijfsnaam

Email

Ik meld mij graag aan voor de SJOERD nieuwsbrief!

Velden met een * zijn verplichte velden

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in ons privacystatement.