Naar aanleiding van het trendonderzoek klantgerichtheid intermediair 2018 hebben we 10 learnings opgesteld. Dit trendonderzoek, op het gebied van klantgerichtheid hebben we samen met Adviesbureau Fred de Jong en MCH Consultancy uitgevoerd. In onze eerste blog in deze reeks vertellen we meer over de eerste learning: het nakomen van afspraken.

Het lijkt een open deur, maar zowel adviseurs als consumenten geven aan dat het nakomen van afspraken van groot belang is om klantgericht gevonden te worden. Niets lijkt erger dan iets afspreken of toezeggen en het vervolgens niet waarmaken. Als u op het juiste moment herinnerd wordt aan de afspraak of toezegging kunt u deze nakomen én de klant daarover zelfs proactief benaderen. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke afspraken in een agenda, maar juist ook om afspraken of toezeggingen over concrete werkzaamheden, terugbellen, het behalen van deadlines, de serviceverlening of de juiste financiële invulling van de dienstverlening. Heeft u deze allemaal per klant in beeld en kunt u dat steeds tijdig nakomen?

Alle serviceverlening inzichtelijk

Meestal staan de klantbezoeken, op kantoor of bij de klant, wel in de agenda genoteerd en de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten in een takenoverzicht van de betreffende medewerker. Maar hoe zit het dan met de dienstverlening waarvan is afgesproken dat deze in de loop van het jaar wordt uitgevoerd of bijvoorbeeld overeengekomen werkzaamheden die minimaal elke twee jaar wordt herhaald? En zijn alle afspraken, taken en afgesproken serviceverlening ook inzichtelijk voor iedere medewerker die te maken heeft met de betreffende klant?

De juiste dienstverlening voor iedere klant

Het wordt steeds belangrijker om als adviseur uw dienstverlening rechtstreeks met de klant af te spreken, daarvoor een overeenkomst op te maken en deze diensten ook in rekening te brengen bij de klant. Er is een groot aanbod van brochures met overzichten van servicepakketten die meer of minder uitgebreide dienstverlening omvatten. Voor iedere klant een passend pakket, maar hoe zorgt u ervoor dat het geen mooie beloftes blijven? Het gaat er juist om dat het gekozen serviceniveau wordt omgezet in concrete acties en daden en dat u dit ook aan de klant kan laten zien.

SJOERD zorgt voor overzicht en bewaking

Met SJOERD kunt u al deze concrete acties overzichtelijk vastleggen met daarbij de afgesproken frequentie en de geschatte hoeveelheid tijd. SJOERD zorgt ervoor dat u per klant tijdig wordt herinnerd aan het nakomen van alle overeengekomen acties binnen het juiste tijdsbestek. Zo lang de overeenkomst actief blijft, verschijnen deze herinneringen steeds weer opnieuw op basis van de afgesproken frequentie.

Zodra een van de concrete acties is uitgevoerd kunt u deze in Sjoerd als voltooid markeren en kan de daadwerkelijk bestede tijd worden ingevoerd. Deze daadwerkelijk bestede tijd geeft na verloop van tijd een prachtig inzicht in de juistheid van de ingeschatte tijd per actie. Met dat inzicht kunt u uw eigen dienstverlening verder finetunen en nog beter waarborgen dat u kunt nakomen wat u afspreekt. En dat getuigt van klantgerichtheid!

Bent u benieuwd naar de overige learnings die zijn voortgekomen uit het trendonderzoek op het gebied van klantgerichtheid? Hieronder kunt u ons kennisdocument downloaden. In onze blogreeks gaan we per blog dieper in op de verschillende learnings!

Vraag het kennisdocument aan

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijfsnaam

Email

Ik meld mij graag aan voor de SJOERD nieuwsbrief!

Velden met een * zijn verplichte velden

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in ons privacystatement.