Sjoerd

Volledig klantbeeld

De kern van het Sjoerd platform van waaruit u duurzame klantrelaties kunt opbouwen en beheren.

Volledig klantbeeld

Processen gebruiken de klantdata om iedere interactie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de klant en verrijken deze data op hun beurt ook weer. Persoonlijk dan wel volledig geautomatiseerd. 

Lees verder

Risico's staan centraal

De klant en zijn risico’s staan centraal in het adviesproces en zijn de basis voor klantgericht risicomanagement.

Risico's centraal

Van objecten en risico’s worden relevante kenmerken vastgelegd en adviezen zijn per risico inzichtelijk als combinatie van preventie, eigen middelen en verzekeren. 

Lees verder

DVO gewaarborgd

Uitvoering van de overeengekomen dienstverlening is via automatische taken gewaarborgd.

DVO gewaarborgd

Iedere dienst die de adviseur verricht wordt nauwgezet bewaakt via taken en tijdregistratie zorgt voor inzicht in eigen prestaties en maakt herijking bedieningsconcept mogelijk. 

Lees verder

Actueel polisbeeld

Per risico is de actuele dekking inzichtelijk en kan via ADN verrijkt worden inclusief documenten.

Productadministratie

De productadministratie completeert klant- en risicobeeld met actuele polis- en dekkingsgegevens. Die gegevens kunnen via ADN up-to-date worden gehouden inclusief digitale documenten. 

Lees verder

Campagnes

Uitgebreide selecties en stapsgewijze campagnefuncties om klanten passend te informeren.

Campagnemanagement

In geval van relevante gebeurtenissen of events kunnen geselecteerde klanten via een vooraf opgezette structuur worden benaderd en opgevolgd, geautomatiseerd waar gewenst. 

Lees verder

Datakwaliteit

Klantdata die aan de basis ligt van duurzame relaties gemakkelijk kunnen verrijken en up-to-date houden.

Datakwaliteit

Kwaliteit van data is essentieel en het klantprofiel in het platform is erop gericht om deze al bij de invoer te verbeteren. Daarnaast kan grote hoeveelheden data ineens worden geverifieerd of verrijkt. 

Lees verder

AVG compliance

Met duidelijke communicatie en heldere datavastlegging is AVG compliance eenvoudig te organiseren.

AVG compliance

Duidelijke verwerkersovereenkomsten, modelbrieven, datavastlegging per doeleinde en logging van veldmutaties. Campagnes houden rekening met opt-in. 

Lees verder

E-mail marketing

Gebruikersvriendelijke e-mail marketing functies ondersteunen de verschillende processen in het platform.

E-mail marketing

E-mail marketing met behulp van verschillende applicaties, geïnitieerd vanuit CRM en via laagdrempelige tools. Het vertrekpunt is het klantprofiel en de resultaten komen daar ook weer terug. 

Lees verder

Sjoerd werkt voor