Ongeacht of uw dienstverlening gebaseerd is op een provisiemodel, service abonnementen of tarieven per verrichting is het belangrijk dat de werkzaamheden betaalbaar blijven voor uw klanten en rendabel voor uw onderneming. De mogelijkheden per klant moeten daarom zo goed mogelijk worden benut en het is dan belangrijk om snel inzicht te hebben in wat die mogelijkheden bij iedere klant zijn.

Kunt u per klant in een oogopslag zien welke risico’s de klant mee te maken heeft, ongeacht of ze verzekerd zijn?  Heeft u zicht op de dienstverlening die een klant afneemt en welke mogelijkheden u heeft voor cross- of up-selling? Kunt u selecties maken van klantgroepen die u daarvoor wilt benaderen?

Veel applicaties waarin de klantinformatie is opgeslagen zijn van origine productgericht opgezet. Hierdoor is het lastig om onderscheid te maken tussen de omstandigheden van een klant en de risico’s die relevant zijn enerzijds en de mate waarin deze risico’s verzekerd zijn, dan wel gedragen kunnen worden of met preventiemaatregelen voorkomen kunnen worden anderzijds. Zeker voor het maken van hiaat-analyses is dat onderscheid wel belangrijk evenals de mogelijkheid om te kunnen selecteren op basis van iets dat ontbreekt.

Kost het u ook veel moeite om de kansen in uw portefeuille zichtbaar te maken en te benutten? Wij laten u graag zien op welke manier Sjoerd4u u daarmee kan helpen.

Informatie of demo aanvragen