Het nakomen van afspraken wordt door klanten hoog gewaardeerd, zo blijkt ook weer uit het onlangs uitgevoerde trendonderzoek en het daaraan gespiegeld consumentenonderzoek. Toch blijkt dat in de praktijk lastiger uit te voeren dan gedacht wordt.

Hebt u precies in beeld welke afspraken met klanten zijn gemaakt en wat die afspraken inhouden? En kunt u dat ook van uw collega’s inzien wanneer u met meerdere personen werkt? Wordt u op tijd geattendeerd om met de werkzaamheden die horen bij deze afspraken te moeten starten? Weet u hoeveel tijd de diverse werkzaamheden in beslag nemen?

En welke afspraken maakt u eigenlijk met uw klanten? Een afspraak voor een bezoek op kantoor of op locatie is heel concreet qua dag en tijd en staat meestal ook in een (digitale) agenda. De afspraak of toezegging om uw klant op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen of periodiek de afdekking van zijn risico’s opnieuw te beoordelen, wordt al een stuk lastiger. Toch kunnen deze wel essentieel zijn in het kader van de dienstverlening die u hebt afgesproken met uw klanten en waar zij misschien ook wel voor betalen. Des te belangrijker om te waarborgen dat deze afspraken worden nagekomen.

Heeft u ook moeite met het nakomen van alle gemaakte afspraken en gedane toezeggingen? Informeer dan hoe Sjoerd4u u daarmee verder helpt.

Informatie of demo aanvragen