Werking ConnectLive

Bij het selecteren van een e-mail bericht toont ConnectLive indien mogelijk het klantdossier van degene die als afzender, geadresseerde of kopie houder in het e-mail bericht voorkomt. Daarbij wordt gekeken naar het mailadres en of dit aanwezig is in Sjoerd. ConnectLive kan vervolgens ook de gerelateerde gegevens, zoals ticket of advies laten zien.

Meerder e-mail berichten tegelijk aan hetzelfde ticket koppelen

In de praktijk komt het echter vaak voor, dat voor hetzelfde ticket meerdere e-mail berichten zijn ontvangen of verstuurd, waarbij een deel van deze berichten zijn ontvangen van of verstuurd aan een betrokken partij, zoals de verzekeraar of het expertisebureau. Het is dan mogelijk om al deze berichten over hetzelfde ticket ineens te selecteren in de mailbox en vervolgens in ConnectLive het bijbehorende ticket op te zoeken via de zoekbalk. Door alle berichten vervolgens naar het gevonden ticket te slepen (en daarbij verschijnt een + teken) en deze daarop te laten vallen, worden ze allemaal gekoppeld aan het betreffende ticket. Ze kunnen vervolgens worden gekopieerd of verplaatst naar de map ‘Autosync naar CRM’.