Bulk mutatie uitvoeren

Meerdere records tegelijk muteren noemen we een bulk mutatie. Dit kan eenvoudig worden gedaan vanuit een lijst met records. Gebruik de ingedrukte <ctrl> toets om verschillende afzonderlijke records te selecteren of de <shift> om een hele rij opeenvolgende records te selecteren door alleen de eerste en de laatste te kiezen. Vervolgens in één van de geselecteerde records het context menu openen en kiezen voor wijzigen.

Veld toevoegen

Stel nu dat het veld dat je wilt wijzigen daar niet bij staat. Dan is de oplossing door eerst het veld toe te voegen als kolom in de lijstweergave via de knop ‘lijst velden aanpassen’. Daarna is dit veld ook beschikbaar voor een bulk mutatie.