Volledig klantbeeld

SJOERD biedt het totale inzicht in uw klant, met een 360 graden klantbeeld.

Om uw klant goed te kunnen bedienen is het van belang om een 360 graden klantbeeld te hebben. U wilt uw klant goed kennen en weten welke afspraken en overeenkomsten er met uw klant zijn gemaakt. Ongeacht wie dat binnen uw organisatie heeft gedaan en waar deze informatie oorspronkelijk vandaan komt. Denk hierbij aan belangrijke contractafspraken of bijvoorbeeld polisinformatie, zoals de inhoud en de einddatum van de polis.

Dit klantinzicht geeft u de mogelijkheid om aan de verwachtingen van uw klant te voldoen en een duurzame relatie op te bouwen. Niet alleen omdat u begrijpt welke adviezen voor uw klant waardevol zijn, maar ook omdat u weet welke cross sell kansen er liggen. SJOERD zorgt er op basis van dit uniforme klantbeeld voor (met handige to do’s, uitgebreide selectiemogelijkheden en pro-actieve workflows) dat u op tijd weet welke acties ondernomen kunnen of moeten worden om van uw klant een tevreden klant of een ambassadeur te maken.

Maak een afspraak

Klantgericht risicomanagement

Uw klant een op maat gemaakt verzekeringspakket bieden.

Een goed risicomanagement met een gedegen risico analyse op basis van een 360 graden klantbeeld, biedt de mogelijkheid om een op maat gemaakt verzekeringspakket aan te bieden. Een dergelijke risicoanalyse biedt uw klant natuurlijk alleen waarde als u in staat bent om uw klant een onafhankelijk en objectief risico advies te geven, waarbij de passende oplossing voor de klant zo is opgebouwd dat er een goed evenwicht is tussen het afgedekte risico en de kosten.

Een gedegen werkwijze rondom risicomanagement is tegenwoordig alleen maar haalbaar als deze werkwijze volledig geïntegreerd is in het commerciële en administratieve proces van uw organisatie. De informatie die nodig is om een goed risico advies te geven moet op het gewenste moment beschikbaar zijn en de data uit verschillende bronnen moet met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit leidt tot een duurzame samenwerking die zowel voor u als voor uw klant waarde toevoegt, waardoor het risicobeheer ook daadwerkelijk onderdeel van de bedrijfsvoering van uw klant kan worden.

Maak een afspraak

Meer weten over de toegevoegde waarde van SJOERD?

Vraag een demo aan

Vraag nu een demo aan

Campagne management

Houd uw klanten ten alle tijden op de hoogte van ontwikkelingen

Campagne management biedt u de mogelijkheid uw klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die hen portfolio beïnvloeden. Want dat is wat u als zakenpartner wilt realiseren, dat u uw klant steeds het juiste advies kunt bieden. Bijvoorbeeld door hun op basis van hun risico profiel of op basis van hun portfolio te benaderen bent u in staat om belangrijke informatie of aanbiedingen via email automation onder de aandacht te brengen.

Campagne management zorgt ervoor dat elke klantgebeurtenis een positieve klantervaring wordt, bijvoorbeeld via op maat gesneden direct mail en nieuwsbrieven. U kunt uw klanten nog meer waarde bieden door op basis van het gedrag van uw klanten de responsbewaking en de follow up volledig geautomatiseerd te regelen. Zo creëert u kansen en zorgt u op een efficiënte manier voor klantenbinding.

Maak een afspraak

Klantenbinding

Door een overzichtelijk en volledig klantbeeld

Klantenbinding begint bij het nakomen van afspraken die u met uw klanten maakt. Dit is de basis om een goede relatie met zowel uw bestaande klanten als uw toekomstige klanten op te bouwen. Iedereen verwacht dat afspraken worden nagekomen, maar de dagelijkse praktijk is anders. U kunt zich dan ook onderscheiden van uw concurrenten door iets simpels als het nakomen van uw afspraken en daarmee uw klantretentie verhogen. Om dat te kunnen doen wilt u graag de afspraken met uw klanten op een eenvoudige manier inzichtelijk hebben.

Deze basis van mogelijkheden tot klantenbinding begint met een gestructureerde vastlegging en presentatie van de gemaakte afspraken, de openstaande activiteiten en de te factureren uren en opdrachten. Zo heeft u inzicht in welke afspraken en acties prioriteit hebben en aan welke klanten u aandacht kunt of zou moeten besteden. Door dit inzicht bent u in staat die keuzes te maken, die de klantloyaliteit positief beïnvloeden.

Maak een afspraak