Sjoerd

Volledig klantbeeld

De kern van het Sjoerd platform van waaruit u duurzame klantrelaties kunt opbouwen en beheren.

Volledig klantbeeld

Alle gerelateerde processen gebruiken de klantdata om iedere interactie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de klant en verrijken deze data op hun beurt ook weer. Persoonlijk dan wel volledig geautomatiseerd.

Risico's staan centraal

De klant en zijn risico’s staan centraal in het adviesproces en zijn de basis voor klantgericht risicomanagement.

Risico's centraal

Van objecten en risico’s worden relevante kenmerken vastgelegd en adviezen zijn per risico inzichtelijk als combinatie van preventie, eigen middelen en verzekeren.

DVO gewaarborgd

Uitvoering van de overeengekomen dienstverlening is via automatische taken gewaarborgd.

DVO gewaarborgd

Iedere dienst die de adviseur verricht wordt nauwgezet bewaakt via taken en tijdregistratie zorgt voor inzicht in eigen prestaties en maakt herijking bedieningsconcept mogelijk.

Actueel polisbeeld

Per risico is de actuele dekking inzichtelijk en kan via ADN verrijkt worden inclusief documenten.

Productadministratie

De productadministratie completeert klant- en risicobeeld met actuele polis- en dekkingsgegevens. Die gegevens kunnen via ADN up-to-date worden gehouden inclusief digitale documenten.

Selecties en Campagne

Uitgebreide selecties en stapsgewijze campagnefuncties om klanten passend te informeren.

Selecties en Campagne

In geval van relevante gebeurtenissen of events kunnen geselecteerde klanten via een vooraf opgezette structuur worden benaderd en opgevolgd, geautomatiseerd waar gewenst.

Datakwaliteit

Klantdata die aan de basis ligt van duurzame relaties gemakkelijk kunnen verrijken en up-to-date houden.

Datakwaliteit

Het organiseren van datakwaliteit is een belangrijke schakel in het platform. De opzet van het klantprofiel is erop gericht om datakwaliteit al bij invoer te verbeteren. Daarnaast is het mogelijk om grote hoeveelheden data ineens te laten verifiëren of te verrijken.

AVG compliance

Met duidelijke communicatie en heldere datavastlegging is AVG compliance eenvoudig te organiseren.

AVG compliance

Naast duidelijke verwerkersovereenkomsten en standaardbrieven aan klanten is de datavastlegging ingedeeld per doeleinde en worden mutaties op veldniveau gelogd. In de campagnes wordt rekening gehouden met specifieke toestemming (opt-in).

E-mail marketing

Gebruikersvriendelijke e-mail marketing functies ondersteunen de verschillende processen.

E-mail marketing

E-mail marketing met behulp van verschillende applicaties, waaronder geïntegreerde mogelijkheden in CRM en via laagdrempelige tools. Belangrijker is dat ook hier wordt gewerkt vanuit het klantprofiel en dat de resultaten daar ook weer terug komen.

Sjoerd werkt voor