Sjoerd

CRM

Dit is de kern van het Sjoerd platform van waaruit duurzame klantrelaties worden opgebouwd en onderhouden.

CRM

Alle gerelateerde processen gebruiken de klantdata om iedere interactie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de klant en verrijken deze data op hun beurt ook weer. Het maakt daarbij geen verschil of dat nu persoonlijk of volledig geautomatiseerd gebeurt.

EDMS

Weten wat er speelt bij klanten en daar vervolgens tijdig op inspelen met uw toegevoegde waarde.

EDMS

Event Driven Marketing & Service ondersteuning helpt u door de klant in beeld te houden ook als deze zelf niet in beeld is. Met EDMS organiseert u het opvolgen van gebeurtenissen bij klanten via campagne management en houdt u zicht op de vorderingen.

Finance Factory

Met de Finance Factory kunt u bepaalde processen bijna fabrieksmatig geautomatiseerd laten verlopen.

Finance Factory

Op basis van de vastgelegde klantdata en daardoor voor iedere klant op maat. De Personal Advisor laat de Finance Factory passende alternatieven doorrekenen en vergelijkt deze alternatieven op diverse door u zelf aan te geven criteria, zo ook het verwerken van output.

Actieve Prolongatie

De Actieve Prolongatie wordt op basis van EDMS georganiseerd en vervolgens wordt de Personal Advisor ingezet.

Actieve Prolongatie

Op basis van EDMS organisering wordt de Personal Advisor ingezet om te onderzoeken of de bestaande oplossing nog steeds als beste past gezien de situatie en voorkeuren van de klant. Dat gebeurt in korte tijd voor een grote groep klanten tegelijk waarbij medewerkers juist daar worden ingezet.

Datakwaliteit

De klantdata die aan de basis ligt van alle processen is niet altijd up-to-date of volledig.

Datakwaliteit

Het organiseren van datakwaliteit is daarom een belangrijke schakel in het platform. In de opzet van het klantprofiel is rekening gehouden met mogelijkheden om datakwaliteit al bij invoer te kunnen verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om grote hoeveelheden data gelijktijdig te laten verifiëren of te verrijken.

E-mail Marketing

Uitstekende e-mail marketing faciliteiten zijn beschikbaar in het platform en ondersteunen de verschillende processen.

E-mail Marketing

Dit kan met behulp van verschillende applicaties worden gedaan, waaronder geïntegreerde mogelijkheden binnen CRM, maar ook een laagdrempelige e-mail marketing tool zoals Mailchimp. Belangrijker is dat ook hier wordt gewerkt vanuit het klantprofiel en dat de resultaten daar ook weer terug komen.